ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ WORKSHOP ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ: ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΟΥΡΤΑΣ